Program Menentukan Bilangan Netral,Genap atau Ganjil dengan menggunakan fungsi

#include"stdio.h"

int genapganjil (int a)
{
if (a==0)
printf("Bilangan %d adalah\t: Bilangan Netral \n",a);

else if(a%2==0)
printf("Bilangan %d adalah\t: Bilangan Genap \n",a);

else
printf("Bilangan %d adalah\t: Bilangan Ganjil \n",a);

return a;
}

int main()
{
int j;

printf("=========================================\n");
printf("Masukkan Bilangan \t: ");
scanf ("%d",&j);
printf("",genapganjil(j));
printf("=========================================\n\n\n\n");
system("pause");
return 0;
}

0 komentar :

Post a Comment